ภูมิภาคที่ปลูก

ภูมิภาคที่ปลูก

ภูมิภาคปลูกแอปเปิลหลักๆ มีอยู่ห้าแห่งในวอชิงตัน แต่ละแห่งมีลักษณะเอกลักษณ์ต่างกันออกไป ทุกแห่งมีสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกที่เหมาะสมเหมือนๆ กันซึ่งวางรากฐานของการปลูกแอปเปิลที่ดีที่สุดในโลก

โอคานาแกน

ผลไม้ปลายฤดูของวอชิงตันส่วนใหญ่มาจากสวนผลไม้ข้างแม่น้ำไหลลดหลั่นของเมืองโอคานาแกนอันงดงาม เมืองนี้ตั้งอยู่ทางเหนือ ประกอบด้วยหุบเขาเมธาวแคบๆ มีสวนผลไม้เขียวขจีโอบล้อมแม่น้ำเมธาวและยังมีกำแพงสูงชันกว้างขวางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหุบเขา

โอคานาแกน ช่วงวันสำหรับปลูกแอปเปิลของภูมิภาคนี้มีระยะเวลาสั้นและเป็นภูมิภาคที่มีอากาศเย็น ทำให้มีผลผลิตแอปเปิลยอดเยี่ยมทุกชนิด

ทะเลสาบชีลัน

สวนผลไม้ที่ร่ายเรียงเป็นทางยาวตลอดชายฝั่งทะเลสาบชีลันอยู่ในสภาพภูมิอากาศเฉพาะแห่งและมีเอกลักษณ์ ทะเลสาบลึกทำให้อากาศเย็นในฤดูร้อน และทำให้อากาศอุ่นในฤดูหนาว ภูมิภาคชีลันเป็นที่รู้จักว่าผลิตแอปเปิลได้อย่างดีเลิศทั้งด้านคุณภาพ รสชาติ เนื้อสัมผัส สีสัน และรูปทรง ยิ่งกว่านั้นที่นี่ยังให้ผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการเพื่อการส่งออกไปทั่วโลก

เวนัทชีวัลเลย์

ใจกลางของเขตวอชิงตันแอปเปิลคือเวนัทชีวัลเลย์ สวนผลไม้ริมฝั่งน้ำที่ล้อมรอบด้วยภูมิภาคชุ่มฉ่ำด้วยแม่น้ำหลายสายสามารถผลิตแอปเปิลกรอบรสอร่อยในทุกสีและรสชาติ

แอ่งโคลัมเบีย

ระหว่างแม่น้ำโคลัมเบียและแม่น้ำสเนค คืออ่างโคลัมเบียที่กว้างขวาง ที่นี่อุดมไปด้วยดินภูเขาไฟ และมีน้ำเย็นไหลมาจากแม่น้ำโคลัมเบีย จึงช่วยบำรุงต้นแอปเปิลในพื้นที่กว้างหลายเอเคอร์ ที่นี่มีฤดูกาลปลูกอันยาวนาน แอ่งแห่งนี้จึงมีชื่อเสียงจากการผลิตแอปเปิลผลใหญ่ที่สุด และแอปเปิลปลายฤดู

แยคิมาวัลเลย์

แยคิมาวัลเลย์ล้อมรอบโดยสันเขาน้อยใหญ่ จึงมีความกว้างขวางและสามารถใช้การชลประทานเพื่อสร้างลุ่มน้ำที่พัฒนาที่ดีสำหรับปลูกแอปเปิล หุบเขานี้พาดผ่านตั้งแต่แนชส์จนถึงไตรซิตี้ จึงเป็นภูมิภาคสำหรับปลูกแอปเปิลที่ใหญ่ที่สุดในวอชิงตัน ที่นี่มีชื่อเสียงว่าสามารถเริ่มปลูกแอปเปิลได้เร็วกว่าและนานกว่าในแต่ละฤดูปลูก  ภูมิภาคแยคิมานี้สามารถผลิตแอปเปิลคุณภาพดีได้ทุกๆ ชนิด