ออร์แกนิค

ไม่มีแอปเปิลที่ไหนมาเทียบเคียง

Gala appleรัฐวอชิงตันเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในพื้นที่ปลูกแอปเปิลที่สำคัญที่สุดในโลก ด้วยดินอุดมด้วยสารอาหาร สภาพอากาศแห้ง น้ำมากมาย และวิธีการปลูกขั้นสูง ทำให้ที่นี่มีส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับผลิตผลไม้คุณภาพดีเยี่ยม

ส่วนประกอบเดียวกันนี้ทำให้วอชิงตันเป็นที่สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกแอปเปิลออร์แกนิค สภาพอากาศแห้งและอุณหภูมิที่เหมาะสมลดปริมาณโรคและปัญหาศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อผลไม้ สภาพอากาศที่ดีเยี่ยมลดความจำเป็นในการควบคุมแมลงและศัตรูพืช ยิ่งกว่านั้น มาตรฐานคุณภาพของวอชิงตันต่อแอปเปิลทุกผลนั้นเข้มงวดยิ่งกว่ามาตรฐานการคัดเกรดที่ใช้ในภูมิภาคปลูกแห่งอื่นๆ ในโลก

แอปเปิลชนิดหลักๆ ทั้งแปดชนิดของวอชิงตันมีการปลูกแบบออร์แกนิคแล้ว

ข้อมูลทางสถิติจากศูนย์วิจัยและขยายพันธุ์ต้นผลไม้ยืนต้นแห่งมหาวิทยาลัยรัฐวอชิงตันระบุว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของวอชิงตันที่ปลูกแบบออร์แกนิคคือแอปเปิลชนิด

กาล่าและฟูจิ รองลงมาคือโกลเด้นดีลิเชียส เรดดีลิเชียส แกรนนี่สมิธ คริปส์พิ้งค์ แบร์เบิร์น ฮันนี่คริปส์™ และชนิดใหม่ๆ อื่นๆ

และอุตสาหกรรมออร์แกนิคของแอปเปิลของวอชิงตันไม่ใช่แค่เติบโตขึ้นเท่านั้น แต่ยังถือมั่นต่อทั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครทัดเทียมจนถึงการอุทิศตัวเพื่อวิธีการผลิตที่ล้ำสมัย ผู้บรรจุแอปเปิลมากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ของรัฐถือใบรับรองผู้ดูแลออร์แกนิคจากโครงการอาหารออร์แกนิคแห่งกระทรวงการเกษตรแห่งรัฐวอชิงตัน

คำว่า “ออร์แกนิค” หมายความว่าอะไร?

ออร์แกนิคบ่งบอกถึงวิธีที่การปลูกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการนำไปแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคมีพื้นฐานจากระบบการทำสวนที่รักษาและเติมความอุดมสมบูรณ์แก่ดินผ่านการควบคุมศัตรูพืชทางชีวภาพ แทนที่การใช้สารเคมี อาหารออร์แกนิคผ่านกระบวนการน้อยลงโดยไม่มีส่วนประกอบสังเคราะห์ สารกันเสียหรือการฉายรังสี ภายใต้ระเบียบข้อบังคับออร์แกนิค สายพันธุ์ที่ดัดแปลงทางพันธุกรรมถือว่าไม่อนุญาต

Apple tree orchardข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวอชิงตันแอปเปิล

  • ผู้ปลูกแอปเปิลวอชิงตันปัจจุบันผลิตแอปเปิลที่ได้รับการรับรองออร์แกนิคมากกว่า 8 ล้านกล่อง นั่นเท่ากับ 160,000 ตัน!
  • รัฐวอชิงตันมีสวนผลไม้ที่ได้รับการรับรองออร์แกนิคถึง 14,050 เอเคอร์
  • สหรัฐอเมริกาคือผู้นำการผลิตแอปเปิลออร์แกนิคของโลก เนื่องจากรัฐวอชิงตันปลูกแอปเปิลที่ได้รับการรับรองออร์แกนิคมากกว่า 80% ของสหรัฐ
  • วอชิงตันแอปเปิลแบบออร์แกนิคมีให้เลือกในทุกชนิด ทั้ง เรดดีลิเชียส โกลเด้นดีลิเชียส แกรนนี่สมิธ กาล่า ฟูจิ แบร์เบิร์น คริปส์พิ้งค์ และฮันนี่คริปส์™
  • วอชิงตันแอปเปิลออร์แกนิคทุกผลเก็บด้วยมือ
  • ถ้าคุณต้องการซื้อวอชิงตันแอปเปิลออร์แกนิค เพียงแค่มองหาสติกเกอร์บนแอปเปิลที่เขียนว่าได้รับการรับรองออร์แกนิคจาก USDA

 

apple-boxการปลูกและบรรจุวอชิงตันแอปเปิลออร์แกนิค

วอชิงตันแอปเปิลออร์แกนิคนั้นปลูกและบรรจุด้วยวัสดุและวิธีการที่ได้รับการรับรองโดยโครงการ

ออร์แกนิคแห่งชาติ (NOP) เท่านั้น ซึ่งใช้วัสดุและกระบวนการทางธรรมชาติ สวนผลไม้ออร์แกนิคได้สารอาหารและปุ๋ยจากปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกจากสัตว์ อาหารปลา เศษพืช และสารอาหารธรรมชาติอื่นๆ วิธีการควบคุมศัตรูพืชตามธรรมชาติได้มาจากสารสกัดพืช การหมักยีสต์ แมลงที่มีประโยชน์ ฟีโรโมนรบกวนการผสมพันธุ์ และระบบล่อและดักจับศัตรูพืช วัชพืชอาจควบคุมด้วยการคลุมดิน วิธีการคลุมพืชและด้วยอุปกรณ์

ยิ่งกว่านั้น แอปเปิลที่ได้รับรองออร์แกนิคจะผ่านกระบวนการและบรรจุในอุปกรณ์ที่ใช้สายพาน แปรง และน้ำที่ทำความสะอาดและเตรียมพิเศษเพื่อดูแลผลไม้ออร์แกนิค แอปเปิลออร์แกนิคจะไม่รวมกับแอปเปิลที่ปลูกทั่วไปไม่ว่าจะในสวนผลไม้หรือในโรงงานบรรจุ

apple-tree-binการเป็นสวนแอปเปิลที่ได้การรับรองออร์แกนิค

ที่ดินซึ่งใช้ปลูกแอปเปิลต้องปลูกพืชแบบออร์แกนิคมาสามปีหรือพักดินไว้สามปีก่อนจะได้รับใบรับรอง หมายความว่าอย่างน้อยสามปีก่อนการเก็บเกี่ยวแบบออร์แกนิคที่ได้รับการรับรองครั้งแรก ต้องใช้วิธีการและวัสดุที่อนุญาตภายใต้มาตรฐานออร์แกนิคแห่งชาติเท่านั้น ก่อนจะถึงปีที่สาม แอปเปิลจากสวนผลไม้นั้นจะถือว่าเป็น “ผลไม้เปลี่ยนผ่าน” ผลไม้เปลี่ยนผ่านไม่สามารถขายเสมือนกับการปลูกที่ได้รับการรับรองออร์แกนิคได้

การเฝ้าสังเกตวิธีการปลูกและดูแลแอปเปิลออร์แกนิค

Hand picking apple
โครงการออร์แกนิคแห่งชาติกำหนดให้ผู้ผลิตและผู้ดูแลส่งแผนระบบออร์แกนิค แผนดังกล่าวต้องบันทึกวิธีปฏิบัติและกระบวนการที่ใช้ วัสดุที่วางแผนเพื่อใช้งาน วิธีการเฝ้าสังเกตดินที่ใช้เพื่อประเมินว่าคุณภาพดินและน้ำมีการดูแลและพัฒนา และเก็บเป็นบันทึกสม่ำเสมอ และสำหรับผู้ปลูกซึ่งผลิตและดูแลทั้งแอปเปิลออร์แกนิคและธรรมดา ขั้นตอนต่างๆ ต้องไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันการผสมกัน ต้องมีการส่งแผนของระบบที่ปรับปรุงข้อมูลในแต่ละปี

การตรวจสอบแอปเปิลออร์แกนิคและโรงงานบรรจุ

การตรวจสอบสวนออร์แกนิคและโรงงานบรรจุปฏิบัติเป็นประจำทุกปีคือข้อบังคับที่กำหนดไว้ กระทรวงการเกษตรรัฐวอชิงตันคือผู้ดำเนินการตรวจสอบนี้ ระหว่างขั้นตอนกระบวนการให้การรับรอง มีการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตแบบออร์แกนิค ผู้ปลูกต้องส่งดินไปทดสอบทุกๆ สามปี

การระบุประเภทแอปเปิลที่ปลูกด้วยวิธีออร์แกนิค

สติกเกอร์บนแอปเปิลและป้ายในห้างสรรพสินค้าช่วยชี้ทางให้ผู้บริโภคไปหาแอปเปิลที่ปลูกด้วยวิธีออร์แกนิคได้ นอกเหนือจากมาตรฐานออร์แกนิคแห่งชาติ USDA ได้พัฒนากฎการติดฉลากที่เข้มงวดเพื่อช่วยผู้บริโภครู้ว่ามีส่วนประกอบออร์แกนิคอยู่เท่าไรในอาหารที่ซื้อ ฉลาก USDA แบบออร์แกนิคบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ต้องมีคุณสมบัติแบบออร์แกนิคอย่างน้อย 95 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ดี ผู้ปลูกแอปเปิลอาจใช้หรือไม่ใช้ฉลาก USDA ออร์แกนิคทั้งหมด โดยแอปเปิลที่ได้รับการรับรองออร์แกนิคอาจมีคำว่า “ได้รับการรับรองออร์แกนิค” บนสติกเกอร์ที่ติดอยู่เท่านั้น

เกี่ยวกับโครงการออร์แกนิคแห่งชาติ

การวางมาตรฐานของการรับรองออร์แกนิคทั่วประเทศเริ่มต้นในปี 1990 เมื่อสภาผ่านร่างกฎหมายผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค (OFPA) OFPA เรียกร้องให้กระทรวงการเกษตรแห่งสหรัฐฯ (USDA) พัฒนามาตรฐานแห่งชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ผลิตโดยวิธีออร์แกนิค เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้าเหล่านั้นโดยเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

จากนั้น USDA จึงจัดตั้งโครงการออร์แกนิคแห่งชาติ (NOP) มาตรฐาน NOP ให้คำจำกัดความของคำว่าออร์แกนิคที่ใช้ทั่วประเทศ มาตรฐานเหล่านี้ได้ให้รายละเอียดวิธีการ วิธีปฏิบัติ และสารที่สามารถใช้ในการผลิตและการดูแลผลผลิต ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปออร์แกนิค

โดยเริ่มต้นในปี 1988 กระทรวงการเกษตรแห่งรัฐวอชิงตัน (WSDA) ให้การรับรองสวนผลไม้ภายใต้กฎหมายอาหารออร์แกนิคของรัฐ เมื่อ USDA ตั้งโครงการแห่งชาติ WSDA ได้รับการแต่งตั้งให้รับรองสวนผลไม้ ผู้ดำเนินการและผู้ดูแลภายใต้โครงการแห่งชาติ