การคัดเกรดและขนาด

เกรดของวอชิงตันเข้มงวดกว่าเกรดทั่วไป

อุตสาหกรรมแอปเปิลรัฐวอชิงตันใช้มาตรฐานการคัดเกรดเข้มงวดที่สุดในประเทศ ปี 1915 รัฐวอชิงตันได้ก่อตั้งมาตรฐานเกรดเป็นครั้งแรกในประเทศสำหรับแอปเปิล กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ ปรับปรุงมาตรฐานเกรดแห่งชาติสำหรับแอปเปิลแปดปีต่อมาในปี 1923

ปัจจุบัน แอปเปิลรัฐวอชิงตันจะบรรจุหีบห่อตามมาตรฐานรัฐวอชิงตัน หรือ มาตรฐานสหรัฐฯ ลำดับเกรดจากวอชิงตัน เริ่มต้นด้วยเกรดสูงสุด คือ:

 • วอชิงตันเอ็กซ์ตร้าแฟนซี
 • ยูเอสเอ็กซ์ตร้าแฟนซี
 • วอชิงตันแฟนซี
 • ยูเอสแฟนซี
 • ยูเอสเบอร์ 1
 • ยูเอสเบอร์ 1 เฮล

 

ในรัฐวอชิงตัน มักไม่บรรจุแอปเปิลคละเกรดกัน มาตรฐานการคัดเกรดคือความต้องการขั้นพื้นฐาน คุณภาพของแอปเปิลอาจสูงกว่าที่เกรดกำหนด

มาตรฐานที่สูงกว่า

ผู้ปลูกวอชิงตันแอปเปิลยึดมั่นในมาตรฐานที่สูงกว่า   อ่านต่อไปเพื่อเรียนรู้ว่าคุณภาพของวอชิงตันแอปเปิลสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดตามข้อบังคับที่เข้มงวดของสหรัฐฯ ได้อย่างไร

รูปลักษณ์

 • ความแตกต่างชัดเจนอย่างหนึ่งระหว่างเกรดของรัฐวอชิงตันและสหรัฐฯ เรื่องชนิดแอปเปิลสีแดงคือคำจำกัดความและการตีความของคำว่า “สีแดงที่ดี” เกรดวอชิงตันต้องการสีแดงที่สม่ำเสมอ สีจัด และสีแดงเข้มกว่าสีแดงของเกรดสหรัฐฯ
 • สำหรับแอปเปิลสีเขียวและสีเหลือง เกรดวอชิงตันเข้มงวดกว่าเกรดสหรัฐฯ ในเรื่องปริมาณของตำหนิบนพื้นผิว เช่น ตำหนิที่ผิวถูกขูด ประเภทของรอยด่างต่างๆ และรอยจากลูกเห็บ (รอยด่าง คือ ภาวะสีด่างบนเปลือกแอปเปิลซึ่งมักเกิดจากสภาพอากาศ)

คุณภาพภายใน

 • นอกจากนี้เพื่อตอบสนองความต้องการคุณภาพภายนอกเพิ่มขึ้น วอชิงตันเรดและโกลเด้นดีลิเชียสต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานคุณภาพภายในอันเข้มงวดที่สุดในอุตสาหกรรม โรงงานบรรจุต้องทดสอบเรดดีลิเชียสเพื่อหาระดับน้ำตาลต่ำสุดก่อนที่จะขนส่งแอปเปิลหากผลไม้นั้นเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1 ตุลาคม เรดต้องมีระดับของแข็งที่ละลายได้หรือระดับน้ำตาลต่ำสุดที่ 11 เปอร์เซ็นต์ก่อนส่งไปจัดจำหน่ายได้ โกลเด้นดีลิเชียสต้องมีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ต่ำสุดที่ 10.5 เปอร์เซ็นต์
 • ทุกเกรดและขนาดของเรดและโกลเด้นดีลิเชียสต้องมีความแน่นอย่างน้อยตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนด ณ เวลาที่ขนส่ง หรือส่งไปแปรรูป เรดดีลิเชียสต้องมีแรงดันภายใน 12 ปอนด์ โกลเด้นดีลิเชียสต้องมีแรงดันภายใน 10 ปอนด์ ยิ่งกว่านั้น กาล่าและโจน่าโกลด์ต้องมีแรงดันภายใน 11 ปอนด์ อนุญาตให้เผื่อเหลือเผื่อขาดได้ 10 เปอร์เซ็นต์ วอชิงตันคือภูมิภาคที่ปลูกแห่งเดียวในโลกที่ความแน่นต้องได้มาตรฐานเมื่อจะทำการขนส่ง

การบรรจุ

 • มาตรฐานทั้งหมดข้างต้นบังคับใช้โดยกระทรวงการเกษตรรัฐวอชิงตันโดยร่วมมือกับกระทรวงการเกษตรแห่งสหรัฐฯ ตัวอย่างแอปเปิลที่สุ่มจะนำไปทดสอบด้านสี น้ำหนัก แรงดัน น้ำตาล เกรดและสภาพ ก่อนและหลังเก็บเกี่ยวเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขของรัฐและสหพันธรัฐ

ขนาดแอปเปิล

แอปเปิลจะบรรจุในกล่องกระดาษเสริมเส้นใยหนัก 40 ปอนด์ (ผู้บรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่บรรจุอย่างน้อย 42 ปอนด์เพื่อชดเชยการสูญเสียความชื้นเล็กน้อยระหว่างการขนส่ง) แต่ละกล่องกำหนดด้วยการนับ คือการนับจำนวนของแอปเปิลในแต่ละกล่อง ขนาดบรรจุใหญ่สุดคือ 48 หมายความว่ามีแอปเปิล 48 ผลในแต่ละกล่อง นับว่าเป็นแอปเปิลผลใหญ่ทีเดียว แอปเปิลขนาดใหญ่แบบนี้มักมีจำนวนไม่มาก ตารางข้างบนแสดงแต่ละขนาด พร้อมน้ำหนักและเส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณ

สำหรับผลผลิตของวอชิงตันโดยปกติแล้ว จะมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดคือ 100 และ 113 ความแตกต่างระหว่างขนาดคือประมาณ 1/8 นิ้ว (3 มม.)