วิดีโอ

วิดีโอ

วิดีโอของวอชิงตันแอปเปิล

เพลิดเพลินกับการชมชุดวิดีโอ รวมถึงโฆษณาวอชิงตันแอปเปิลจากในอดีตและปัจจุบัน

 ปี 1957-1966