ติดต่อเรา

Washington Apple Commission

2900 Euclid Avenue
, Wenatchee, WA 98801

โทรศัพท์ (509) 663-9600

แฟกซ์ (509) 662-5824

info@waapple.org

Todd Fryhover

President
อีเมล: todd.fryhover@waapple.org
เบอร์ต่อ: 251

Robin Mooney

Vice President
อีเมล: robin.mooney@waapple.org
เบอร์ต่อ: 240

Rebecca Lyons

International Marketing Director
อีเมล: rebecca.lyons@waapple.org
เบอร์ต่อ: 241

Lindsey Huber

International Marketing Specialist
อีเมล: lindsey.huber@waapple.org
เบอร์ต่อ: 270

Don Zones

Facilities Manager
อีเมล: don.zones@waapple.org
เบอร์ต่อ: 275

Audra McDaniel

Accounting Assistant
อีเมล: audra.mcdaniel@waapple.org
เบอร์ต่อ: 278