ถ้อยแถลงพันธกิจ

พันธกิจของเรา

ถ้อยแถลงวิสัยทัศน์

เราเห็นวอชิงตันเป็นผู้นำอันแข็งแกร่งมีพลังในอุตสาหกรรมแอปเปิลของโลก

ถ้อยแถลงพันธกิจ

พันธกิจของคณะกรรมการวอชิงตันแอปเปิลคือ ปกป้อง ส่งเสริม และทำให้อุตสาหกรรมเราเติบโตโดยยกระดับและเพิ่มมูลค่าของวอชิงตันแอปเปิลเพื่อผู้ปลูกและผู้บริโภค