คณะกรรมการ

Commissioners Map

คณะกรรมการได้รับการเลือกตั้งคราวละสามปีโดยจัดการเลือกตั้งแบบไม่พร้อมกันตามเขตจนทั่วทั้งรัฐ

  • ตำแหน่งที่ 1-3 คือตัวแทนผู้ปลูกในเขต 1: (สีส้ม) เขตชีลัน ดักลาส และโอคานาแกน
  • ตำแหน่งที่ 5-8 คือตัวแทนผู้ปลูกในเขต 2: (สีฟ้า) เขตคิททิทัส แยคิมา เบนตัน และแฟลงคลิน
  • ตำแหน่งที่ 9 และตำแหน่งที่ 4 คือตัวแทนผู้ปลูกตามสมดุลของรัฐ (สีเขียว)
  • ตำแหน่งที่ 14 คือตัวแทนกระทรวงการเกษตรรัฐวอชิงตัน (WSDA)
  • ตำแหน่งที่ 10 และ 11 คือตัวแทนผู้ขนส่งและนักการตลาดในเขต 1 (สีเขียว)
  • ตำแหน่งที่ 12 และ 13 คือตัวแทนผู้ขนส่งและนักการตลาดในเขต 2
John Griggs
Position 1
John Griggs
District 1
Cass Gebbers
Position 2
Cass Gebbers
District 1
Dave Robinson
Position 3
Dave Robison
District 1
Dalton Thomas
Position 4
Dalton Thomas
Balance of State
Barbara Walkenhauer
Position 5
Barbara Walkenhauer
District 2
David Douglas
Position 6
David Douglas
District 2
Michael Rouche
Position 7
Michael Roche
District 2
Jon Algeria
Position 8
Jon Algeria (Chairman)
District 2
West Mathison
Position 9
West Mathison
Balance of State
jay Fulbright
Position 10
Jay Fulbright
Balance of State
Greg Clevenger
Position 11
Greg Clevenger
Balance of State
Frank Davis
Position 12
Frank Davis
District 2
Mark Zirkle
Position 13
Mark Zirkle
District 2
Cameron Crump
Position 14
Cameron Crump
WSDA