เกี่ยวกับ WAC

คณะกรรมการวอชิงตันแอปเปิล: การส่งเสริมการขายวอชิงตันแอปเปิลทั่วโลก

จุดประสงค์หลักของคณะกรรมการวอชิงตันแอปเปิลคือการโฆษณา การส่งเสริม การศึกษาและการพัฒนาตลาดสำหรับผลผลิตแอปเปิลสดวอชิงตัน ปัจจุบันไม่มีโปรโมชั่นจัดขึ้นในสหรัฐอเมริกา แต่โปรโมชั่นของเราจัดขึ้นใน 30 ประเทศที่ขายวอชิงตันแอปเปิล

แต่เดิมที่ก่อตั้งในปี 1937 โดยสภานิติบัญญัติรัฐวอชิงตัน ในฐานะคณะกรรมการการโฆษณาแอปเปิลแห่งรัฐวอชิงตัน ตามคำขอของอุตสาหกรรมแอปเปิล เราคือคณะกรรมการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา

ภายใต้อำนาจทางกฎหมาย คณะกรรมการเรียกเก็บส่วนแบ่งจากการประเมินราคาตามคำสั่งการขนส่งแอปเปิลสดทั้งหมด ไม่มีรายได้ที่รับจากแอปเปิลที่นำไปแปรรูปเป็นน้ำผลไม้ ซอส ฯลฯ โดยผู้ประกอบการ

อัตราการประเมินราคากำหนดขึ้นโดยมติของผู้ปลูกแอปเปิลเพื่อการพาณิชย์ภายในรัฐ และจะคงอยู่ระดับเดิมตลอดทั้งปีจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงโดยผู้ปลูก ตั้งแต่ปี 1937 ผู้ปลูกเพิ่มระดับการประเมิน 13 ครั้งจากเดิม 1 เซนต์ต่อกล่องจนสูงถึง 40 เซนต์ต่อกล่องน้ำหนัก 42 ปอนด์ จากนั้นในปี 2003 มีการฟ้องร้องปรับโครงสร้างคณะกรรมการใหม่ และตอนนี้ระดับการประเมินอยู่ที่ 3.5 เซนต์ต่อกล่อง

คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกกรรมการบริหาร 14 คน โดยเก้าคนคือผู้ได้รับเลือกตั้งจากกลุ่มผู้ปลูกแอปเปิลตามเขตที่กำหนด และสี่คนคือผู้ได้รับเลือกตั้งจากผู้ขนส่งและนักการตลาดแอปเปิลตามเขตที่กำหนด โดยสมาชิกหนึ่งคนคืออธิบดีกระทรวงเกษตร คณะกรรมการแต่ละท่านได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งคราวละสามปี

คณะกรรมการถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนื่องจากรับคำสั่งจากรัฐ ทว่าควบคุมและได้รับทุนสนับสนุนทั้งหมดจากผู้ปลูกภายใต้คำแนะนำของอธิบดีกระทรวงเกษตรซึ่งรับรองงบประมาณและดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร